Vairāki jautājumi vienā Tautas nobalsošanā

SUVERĒNA PREZIDENTĀLA REPUBLIKA

 

 • Prezidenta un Ministru prezidenta pienākumi apvienojami vienā amatā, kuram savu priekšstāvi ievēlē Latvijas Tauta
 • Valsts pārvalde sastāv no 8 ministrijām:
 1. Ārlietu Aizsardzība – AA.LATVIA
 2. Iekšlietu Tieslietas – IT.LATVIA
 3. Labklājība Veselība Izglītība LAVIZ.LATVIA
 4. Eiropas Finanses EIFIN.LATVIA
 5. Zemkopība Vide Satiksme ZEVS.LATVIA
 6. Kultūrvēstures ministrija KUVE.LATVIA
 7. Tiesību Valstkontroles Korupcijas Novēršanas Apkarošanas ministrija TVKNAM.LATVIA
 8. Ģenētika Inovācijas Visumā GIVI.LATVIA
 • Ministrus ievēlē Tauta
 • Likumnamā 39 Tautas priekšstāvji, iespēja vēlēt arī par bezpartejiskiem kandidātiem
 • Valstī esošo spēļu zāļu un kazino apvienošana vienuviet, Tvaika ielā 1, `Provodņik` vietā, Gaismas pils veidolā izbūvētā Raystar Casino
 • Uzvaras monumenta pārvietošana uz Tvaika ielu 5
 • Vienota e-veselības Informācijas Sistēma Baltijas jūras reģionā, par pamatu izvēloties Igaunijā ieviesto IS
 • Militarizētā Rail Baltica projekta nomaiņa uz SKYWAY Minska-Viļņa Rīga-Tallina un Viensliedes magnētisko ātrvilcienu Portugāle-Rīga-Ķīna
 • Mācību ilgums vidusskolās 11 klases, ar 11 `INOVATĪVI` ballu vērtējumu sistēmu
 • Latvijai savu naudas vienību – LAITS `y` un Valstij piederošu BALTIJAS BALTU BANKU, garantējot iedzīvotājiem bankās pazaudēto uzkrājumu atgriešanu
 • Civillikumā noteiktā 10 gadu prasījuma tiesību noilguma atcelšana
 • Nolikto atslēgu princips jebkurā laikā ņemtam hipotekāram kredītam
 • PVN likme Latvijā audzētai/ražotai pārtikai 0%
 • Medicīniskā Cannabis legalizācija, kā Lietuvā
 • Tieša Demokrātija, kur cilvēki paši iniciē un visi politiski aktīvie iedzīvotāji balso par likumiem

Valsts Prezidenta amata kandidāts –

Raimonds Roberts Akmens-Alksnis
Raimonds.Akmens@inbox.lv
T. 277 24 111